Repertuar zespołu obejmuje utwory różnych stylów i epok, od średniowiecza po współczesność, od muzyki wielkich mistrzów, poprzez pieśni gospel i negro spirituals, aż do muzyki ludowej czy filmowej. 

Główną część repertuaru chóru stanowi muzyka religijna kompozytorów polskich m.in. M. Gomułki, Wacława z Szamotuł, M. Zieleńskiego, A. Koszewskiego, P. Łukaszewskiego J. Świdra, H.M. Góreckiego, J. Maklakiewicza, R. Twardowskiego, S. Moniuszki, K. Szymanowskiego, F. Nowowiejskiego, T. Paciorkiewicza J. Łuciuka, P. Jańczaka K. Grzeszczaka,jak i obcych: A. Lottiego, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, F. Haendla, G. Verdi’ego, E. Griega, L.van Beethovena A. Brucknera, S. Rachmaninowa, R. Thompsona, E. Whitacrea, M. Lauridsena, M. Durufle i wielu, wielu innych.

Wysoki poziom umiejętności wokalnych zespołu pozwala na wykonywanie trudnych utworów współczesnych. Pełne brzmienie chóru, jego czystość intonacyjna oraz wspaniała barwa uwidaczniały się najlepiej w utworach wykonywanych podczas konkursów i festiwali, gdzie precyzja wykonawcza osiągana po miesiącach wytężonej pracy na próbach, dawała rezultaty w postaci nagród i wyróżnień.

Wykonania wielkich dzieł światowej literatury muzycznej gromadziły liczną publiczność i były wydarzeniami artystycznymi w skali regionu:

-M. Duruflé – Requiem op.9

-J.S. Bach – Magnificat D-dur, BWV 243

-W.A. Mozart – Msza Koronacyjna C-dur KV 317

-W.A. Mozart – Requiem d-moll KV 626

-F. Schubert – Msza G-dur D 167

-A. Vivaldi – Gloria D-dur RV 589

-A. Salieri – Wielka Msza D-dur

-G. F. Haendel – Dixit Dominus

-M. A. Charpentier – Te Deum

-J. Rutter – Magnificat

-L.van Beethoven – IX Symfonia

-S. Moniuszko – Sonety Krymskie

-S. Moniuszko – Halka (wersja koncertowa)

-R. Wagner – Tannhauser” (wersja sceniczna)

-G. Verdi – fragmenty chóralne z oper

Dużym powodzeniem cieszyły się zawsze koncerty kolęd i pastorałek w opracowaniu kompozytorów polskich i obcych oraz pieśni marynistyczne i kaszubskie kompozytorów regionalnych (Trepczyk, Wiktorski, Jabłoński, Głowski)

Wiele utworów skomponował bądź opracował na chór a cappella lub na chór i orkiestrę prof. Marek Rocławski.