Chór działalność artystyczną zainaugurował 6 stycznia 1985 r. w Wejherowie. Pomysłodawcą i założycielem chóru był wówczas młody, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, a dziś jej wykładowca i profesor, Marek Rocławski, który przez 30 lat był także jego dyrygentem.

Od 2015 roku Chór prowadzi mgr Tomasz Chyła – dyrygent, kompozytor, skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie dyrygentury chóralnej. Jest doktorantem na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Jazzu.

Chór mieszany Cantores Veiherovienses w ciągu swojej działalności artystycznej uczestniczył w konkursach i festiwalach chóralnych krajowych i zagranicznych zdobywając wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.Od momentu powstania wejherowski chór odbył liczne podróże zagraniczne. Koncertował w wielu krajach Europy. Nawiązał cenne kontakty z wieloma chórami i organizacjami kulturalnymi w całej Europie.

Stale współpracuje z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie, gdzie ma swoją oficjalną siedzibę.
Zespół jest członkiem Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, współpracował z wieloma instytucjami kultury województwa pomorskiego, m.in. z Operą Bałtycką w Gdańsku, Polską Filharmonią Kameralną Sopot, oraz Polską Filharmonią Bałtycką.

Repertuar zespołu obejmuje różne epoki: od średniowiecza po współczesność; muzykę religijną, świecką, artystyczne opracowania pieśni ludowych oraz negro spirituals.

Prezesi Chóru Cantores Veiherovienses:

-Krzysztof Dampc

-Sławomir Czaja

-Alfred Theisebach

-Bogumiła Gleske-Sikora (prezes honorowy)

-Mirosław Lademann (prezes honorowy)

-Igor Koczagin (prezes honorowy)

-Wojciech Rybakowski (prezes honorowy)

-Bartosz Aleksandrowski

-Arkadiusz Kraszkiewicz

-Bronisław Cyman

-Wojciech Koliński

-Anita Rutz

-Gracjan Gołębiewski

-Dominika Trusewicz