Tomasz Chyła

Dyrygent, kompozytor, skrzypek, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie dyrygentury chóralnej. Doktorant na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Jazzu. 
Współzałożyciel wejherowskiego zespołu wokalnego Art’n’vioces oraz jazzowych zespołów związanych z trójmiejską sceną muzyczną – MNR Kolektyw oraz Tomasz Chyła Quintet. 

Jest zdobywcą I Miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Europejskie Integracje Muzyczne – Żyrardów, finalistą VII Azoty Jazz Contest – Tarnów, finalistą Przeglądu Młodych Zespołów Bluesowych i Jazzowych „Sax Clubu” 2015 w Gdyni oraz zdobywcą Grand Prix 40. Jubileuszowego Międzynarodowego Konkursu Młodych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors 2016. 

Czynnie współpracuje z orkiestrą „Sinfonietta Consonsus”, z którą nagrał trzy płyty „Symphonic Theatre of Dreams”, „Jordan Rudess – Exploration” oraz „Tribute to Haken”.

prof. dr hab. Marek Rocławski – dyrygent honorowy

Prof. zw. dr hab. Marek Rocławski w roku 1983 ukończył 
z wyróżnieniem studia na Wydziale Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie następnie rozpoczął pracę pedagogiczną. Tytuł naukowy profesora otrzymał 22 stycznia 2003 roku z rąk Prezydenta 
A. Kwaśniewskiego. W dniu 
1 października 2006 roku został mianowany przez Ministra Szkolnictwa Wyższego na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1994 do 2000 roku pracował również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku w Katedrze Wychowania Muzycznego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2006 roku do 2010 roku pracował ponownie w Akademii Pomorskiej w Słupsku na stanowisku profesora wizytującego. W latach 2002 – 2008 był Dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku, w latach 2008 – 2012 Kierownikiem Katedry Dyrygentury Chóralnej w tej samej uczelni. Od 1 października 2012 roku jest Prorektorem ds. organizacyjnych 
i nauczani w Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Od dzieciństwa związany z amatorskim ruchem chóralnym jako chórzysta i akompaniator. 
W latach 1983 – 1993 był dyrygentem chóru męskiego „Moniuszko” w Gdańsku. Od 1985 roku do chwili obecnej jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru mieszanego „Cantores Veiherovienses” z Wejherowa. W styczniu 2015 r. minęło 30 lat od powstania tego zespołu. Chór w tym okresie wystąpił na setkach koncertów w kraju i za granicą (ok. 950 koncertów). Pracę naukową i dydaktyczną łączy z działalnością artystyczną.

Wziął udział w wielu konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywając wiele nagród 
i wyróżnień. Koncertował w wielu krajach europejskich jak: Holandia, Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, Czechy, Chorwacja, Grecja, Watykan, Węgry, Austria, Bułgaria, Słowacja oraz Ukraina.

Uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych seminariach i kursach dla dyrygentów (Marktoberdorf, Rottenburg, Legnica, Międzyzdroje, Bydgoszcz, Poznań).

Wraz z chórem Cantores Veiherovienses brał dwukrotnie udział w Międzynarodowych Konkursach Kompozytorskich, zdobywając nagrody za wykonanie utworów konkursowych. Jest zapraszany do prac komisji kwalifikacyjnych oraz jury konkursów i festiwali chóralnych. Współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną z Sopotu i innymi instytucjami muzycznymi Wybrzeża Gdańskiego. Marek Rocławski nagrał z chórem „Cantores Veiherovienses” 3 płyty CD oraz 2 DVD.

Jest autorem wielu publikacji zamieszczanych w krajowej prasie fachowej, w opracowaniach naukowych i wydawnictwach książkowych.

Od wielu lat związany jest z Ogólnopolskim Festiwalem Pieśni o Morzu w Wejherowie. Jest członkiem komitetu organizacyjnego, rady artystycznej i jurorem tego festiwalu. Od 2015 roku przewodniczący jury Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster” 
w Strzepczu.

Skomponował hejnał miasta Wejherowa, przygotował także szereg kompozycji, opracowań 
na chór a cappella i z towarzyszeniem orkiestry.

Prof. Marek Rocławski pełni także ważne funkcje społeczne w swoim mieście. W latach 1998-2006 był radnym Rady Miasta Wejherowa, członkiem Rady Programowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie oraz viceprezesem Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Leona.

Za swoją działalność artystyczno-nauko otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, odznaczenie Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oraz Złota Odznaka z Wieńcem Laurowym PZCHiO.

W roku 2015 przypadał jubileusz 35-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej prof. Marka Rocławskiego.