Koncert „Osiem Pieśni z Księgi Koheleta”

Koncert pt. „Osiem Pieśni z Księgi Koheleta”, odbył się 17 grudnia 2018 r. w Kolegiacie pw. Św. Trójcy w Wejherowie. Cykl skomponowany przez Annę Rocławską – Musiałczyk na głosy solowe, recytatora, grupę perkusyjną, instrumenty ludowe (harafa, duduk, bazuna), chór i orkiestrę, został przetłumaczony na język kaszubski przez ojca prof. dr hab. Adama Sikorę OFM. Całość poprowadził Tomasz Chyła. 

Koncert był prezentacją w ramach przewodu doktorskiego Tomasza Chyły w Akademii Muzycznej w Gdańsku, w klasie dyrygentury chóralnej prof. zw. dr. hab. Marka Rocławskiego. Skład orkiestry oprócz sekcji smyczkowej oraz sekcji dętej został rozbudowany o szeroki zestaw instrumentów perkusyjnych.

Wykonawcami byli m. in. Chór Mieszany Cantores Veiherovienses, Zespół Wokalny Art’n’Voices, Kameralny Chór Żeński przy I LO im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie oraz Symfoniczna Orkiestra Projektowa. Pozostali soliści i wykonawcy: Tomasz Fopke – recytator, Julia Pruszak – sopran, Maria Malinowska – sopran, Zofia Trystula – Hovhannisyan – duduk (Kraków), Paweł Gruba – bazuna.

Zdjęcia w Galerii FB – LINK

There is thumbnail here