Zespół

Zespół

Dyrygent: Tomasz Chyła
Prezes: Dominika Trusewicz
Skarbnik: Jan Andrzejewski
Sekretarz: Waldemar Lewandowski
Członek Zarządu: Anna Maciejewska

Dyrygent honorowy: prof. Marek Rocławski

SOPRANY
Maja Jarząb
Joanna Kurek 
Anna Maciejewska
Adrianna Niklas
Magdalena Piechota-Sieczkowska
Zuzanna Piotrowska
Ewa Rocławska (urlop)
Joanna Rompza
Alicja SowirkoMartyna Tutaj

ALTY
Urszula Bieszk
Beata Felczykowska
Elżbieta Lieder
Anna Piotrowska
Izabela Pohl
Anita Rutz
Weronika Styn
Ewa Świderska - Mądry
Dominika Trusewicz
Urszula Zakrzewska

TENORY
Witek Cechosz (urlop)
Tadeusz Dompke
Arkadiusz Piotrowski
Bogdan Theisebach
Mateusz Ziemann

BASY
Jan Andrzejewski
Łukasz Baranowski
Jarosław Bator
Waldemar Lewandowski
Paweł Rozenkranc
Wiesław Ziętkowski